Zuzanna Lecyk

Doświadczenie zawodowe

Aplikantka radcowska specjalizująca się w prawie zamówień publicznych.


Uczestniczy w bieżącej obsłudze prawnej Klientów w obszarze prawa cywilnego oraz prawa zamówień publicznych, zarówno od strony zamawiających, jak i wykonawców.


Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.


Interesuje się prawem zamówień publicznych oraz szeroko rozumianym prawem cywilnym.

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: aplikant radcowski

Języki: Angielski

E-mail: zuzanna.lecyk@ziemski.com.pl

Telefon: 618662628