Piotr Koźmiński

Piotr Koźmiński

Doświadczenie zawodowe

W codziennej praktyce m.in.:

  • uczestniczy w sporządzaniu opinii oraz informacji prawnych;
  • reprezentuje jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi oraz administracyjnymi,
  • przygotowuje projekty aktów prawa miejscowego.

Publikuje w Portalu PrawoDlaSamorzadu.PL oraz drukowanej prasie samorządowej.

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: Angielski

E-mail: piotr.kozminski@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Profil na LinkedIn: