Paweł Kaźmierczak

Paweł Kaźmierczak

Doświadczenie zawodowe

  • Posiadane tytuły zawodowe: Radca prawny, Doradca podatkowy - szkoleniowiec problematyki podatkowej, w szczególności podatku VAT.
  • Wieloletni pracownik organów administracji skarbowej pełniący funkcje na stanowiskach kierowniczych, w tym zastępcy naczelnika, naczelnika urzędu skarbowego, wicedyrektora izby skarbowej.
  • Posiada bogate doświadczenie w zakresie wymierzania należności publicznoprawnych, obejmującą w szczególności zasady określania i ustalania zobowiązań podatkowych, prowadzenia kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego.
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie prawa karnego skarbowego
  • Wiceprezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: radca prawny, doradca podatkowy

Języki: Angielski

E-mail: pawel.kazmierczak@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Profil na LinkedIn: