Dr Paweł Grzybowski

Dr Paweł Grzybowski

Doświadczenie zawodowe

W codziennej praktyce uczestniczy m.in. w:

  • pracach związanych z bieżącą obsługą samorządów w sprawach prawnopodatkowych,
  • analizie problemowych zagadnień związanych z podatkowymi aspektami gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • projektowaniu i wdrażaniu optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków lokalnych, a także podatku VAT.

Jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej.

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: prawnik

Języki: Angielski

E-mail: pawel.grzybowski@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Profil na LinkedIn: