Martyna Krystman

Martyna Krystman

Doświadczenie zawodowe

Aplikantka radcowska specjalizująca się w prawie cywilnym.

  • Uczestniczy w bieżącej obsłudze prawnej Klientów z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań oraz ochrony dóbr osobistych 
  • Uczestniczy w doradztwie z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Interesuje się prawem cywilnym oraz prawem samorządu terytorialnego

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: aplikant radcowski

Języki: Angielski

E-mail: martyna.krystman@ziemski.com.pl

Telefon: 618662628