Marta Lorych

Marta Lorych

Doświadczenie zawodowe

W codziennej praktyce uczestniczy m.in. w:

  • bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców,
  • doradztwie z zakresu realizacji procesu inwestycyjnego,
  • świadczeniu pomocy prawnej w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym przeprowadzania procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: Angielski

E-mail: marta.lorych@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28