Maria Narkiewicz

Maria Narkiewicz

Doświadczenie zawodowe

  • Posiada doświadczenie w zakresie obsługi spółek prawa handlowego, w tym z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
  • Uczestniczy w badaniach due diligence oraz procesach transformacyjnych spółek (łączenia, przekształcenia, nabywanie udziałów),
  • Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w tym analizowaniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych, sporządzaniem opinii prawnych i pism procesowych;
  • Posiada doświadczenie jako członek rady nadzorczej spółki kapitałowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa spółek handlowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
  • Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł LLM z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego.

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: Angielski

E-mail: maria.narkiewicz@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28