Magdalena Wilczyńska

Magdalena Wilczyńska

Doświadczenie zawodowe

Aplikantka adwokacka w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu.

Zajmuje się prawem administracyjnym oraz postępowaniem administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Uczestniczy w obsłudze prawnej Klientów w zakresie prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.

Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w zakresie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę, a także sporządzania umów i opinii prawnych oraz reprezentowania podmiotów na etapie przedsądowym i sądowym m.in. w zakresie sporów z umów o roboty budowlane. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikantka adwokacka Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Ukończyła kurs pn. Prawne aspekty obrotu nieruchomościami organizowany przez Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posługuje się językiem angielskim.

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: aplikant adwokacji

Języki: Angielski

E-mail: magdalena.wilczynska@ziemski.com.pl

Telefon: 618662628

Profil na LinkedIn: