Maciej Łukaszyk

Maciej Łukaszyk

Doświadczenie zawodowe

  • Doradca w zakresie umownego regulowania współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • Doradca w zakresie kształtowania przez przedsiębiorstwa stosunków prawnych z partnerami handlowymi i innymi podmiotami współpracującymi pod kątem optymalizacji lub bezpieczeństwa prawnego – w tym podatkowego - zawieranych transakcji;
  • Doradca w zakresie transakcji nabywania lub zbywania środków trwałych i wartości niematerialnych
    i prawnych (w szczególności nieruchomości i praw własności przemysłowej);
  • Posiada znaczące doświadczenie w procesach połączeń, przekształceń i podziałów spółek prawa handlowego m.in. w branży handlowej, budowlanej, poligraficznej i transportowej;
  • Doradca w zakresie optymalizacji wypłat zysków spółek kapitałowych, wynagradzania kadr zarządzających oraz zagadnień związanych z odpowiedzialnością członków zarządów;
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: Angielski

E-mail: maciej.lukaszyk@ziemski.com.pl

Telefon: 601 914 227

Profil na LinkedIn: