Maciej Kiełbus

Maciej Kiełbus

Doświadczenie zawodowe

  • Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa samorządowego.
  • Szkoleniowiec, specjalizujący się w tematyce procedury administracyjnej, tworzenia aktów prawa miejscowego oraz gospodarki odpadami.
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu.
  • Współpracownik Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
  • Ekspert Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (Rady RIPOK).
  • Uczestnik prac Zespołu do spraw Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
  • Autor publikacji dotyczących prawa samorządowego.
  • Redaktor naczelny portalu PRAWODLASAMORZADU.PL.
  • Stały współpracownik Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: prawnik

Języki: Angielski

E-mail: maciej.kielbus@ziemski.com.pl

Telefon: 601 832 287

Profil na LinkedIn: