prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

Krystian Ziemski

Doświadczenie zawodowe

  • Profesor w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Praca doktorska nagrodzona w prestiżowym konkursie na najlepsze rozprawy doktorskie.
  • Autor i współautor licznych publikacji naukowych, w tym m.in.: Zasady ogólne prawa administracyjnego, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu 1989, Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, 2005, Poznań,
  • Uczestnik kursów prawa amerykańskiego w Leiden oraz w Salzburgu, stypendysta Fundacji H. Bölla w Niemczech.
  • Doradca w zakresie prawa energetycznego oraz prawa ochrony środowiska (w tym m.in. w zakresie raportów środowiskowych, decyzji dotyczących uwarunkowań środowiskowych analizy zgodności prawa polskiego z przepisami dyrektyw UE).
  • Doradca licznych procesów inwestycyjnych oraz sporów dotyczących dużych zamierzeń inwestycyjnych dla developerów, zarówno w zakresie budownictwa przemysłowego, infrastrukturalnego (szczególnie w zakresie prawa drogowego i samorządowego), jak i mieszkaniowego.
  • Pełnomocnik w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Bankowego, organów centralnych lub organów jednostek samorządu terytorialnego.
  • Ekspert samorządu terytorialnego oraz notarialnego,
  • Od 27 październik 2003 r. Konsul Honorowy Królestwa Danii (okręg konsularny obejmuje woj. wielkopolskie i woj. lubuskie).

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: Angielski, Niemiecki

E-mail: krystian.ziemski@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Profil na LinkedIn: