Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

Doświadczenie zawodowe

W codziennej praktyce uczestniczy m.in. w:

  • bieżącej obsłudze prawnopodatkowej przedsiębiorców, w tym w badaniu prawidłowości ich rozliczeń podatkowych (audytach podatkowych);
  • opracowywaniu skutecznych strategii procesowych w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi;
  • projektowaniu i wdrażaniu efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności gospodarczej;
  • świadczeniu pomocy prawnej na rzecz inwestorów funkcjonujących w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (w tym w postępowaniach o udzielenie zezwolenia).

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: doradca podatkowy

Języki: Niemiecki

E-mail: katarzyna.lewandowska@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Profil na LinkedIn: