Kacper Łagodziński

Doświadczenie zawodowe

Prawnik specjalizujący się w prawie administracyjnym. W codziennej praktyce uczestniczy m.in. w:

·    bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców,
·    doradztwie z zakresu realizacji procesów inwestycyjnych o charakterze mieszkaniowym, usługowym i produkcyjnym,
·    doradztwie w sporach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: aplikant radcowski

Języki: Angielski

E-mail: kacper.lagodzinski@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Specjalizacje: Kacper Łagodziński