Joanna Kostrzewska

Joanna Kostrzewska

Doświadczenie zawodowe

  • Opiniuje oraz opracowuje kompleksowe rozwiązania związane z dostępem do informacji publicznej,
  • Wspiera prawnie jednostki samorządu terytorialnego w radzeniu sobie z ustrojowym prawem samorządowym,
  • Rozwiązuje bieżące problemy związane z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi,
  • Doradza samorządom w problemach związanych z  prawem ochrony środowiska.

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: Niemiecki

E-mail: joanna.kostrzewska@ziemski.com.pl

Telefon: 501 218 017

Profil na LinkedIn: