Grzegorz Gryciuk

Grzegorz Gryciuk

Doświadczenie zawodowe

  • Doradca w zakresie wypracowywania optymalnych form współpracy przedsiębiorców, w tym opracowywania i opiniowania ogólnych warunków umów, czy umów „ramowych”.
  • Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu optymalnych strategii rozwiązywania sporów.
  • Pełnomocnik przedsiębiorców w toku negocjacji, jak i w sporach sądowych w sprawach m.in. z zakresu obrotu nieruchomościami oraz inwestycji budowlanych.
  • Koordynator projektów dotyczących ochrony danych osobowych.
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: Niemiecki

E-mail: grzegorz.gryciuk@ziemski.com.pl

Telefon: 603 928 231

Profil na LinkedIn: