Dominik Goślicki

Dominik Goślicki

Doświadczenie zawodowe

  • Doradca w prowadzeniu postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, a także w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców.
  • Doradca przy tworzeniu struktury holdingowej i rozpoczęciu w Polsce działalności inwestycyjnej przez czołową niemiecką grupę kapitałową zajmującą się produkcją energii z odnawialnych jego źródeł.
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Jest prawnikiem z ukończoną aplikacją radcowską i zdanym z pozytywnym wynikiem w 2011r. egzaminem radcowskim.

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: Angielski

E-mail: dominik.goslicki@ziemski.com.pl

Telefon: 601 836 366

Profil na LinkedIn: