Anna Przygocka

Doświadczenie zawodowe

  • Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców;
  • Sporządza, opiniuje i negocjuje umowy cywilnoprawne związane z bieżącą działalnością przedsiębiorców;
  • Posiada duże doświadczenie w zakresie prawa pracy, w szczególności w dziedzinie restrukturyzacji zatrudnienia obejmującej transfery i zwolnienia pracowników, opracowywania regulaminów wewnątrzzakładowych, wdrażania pracowniczych planów kapitałowych, sporządzania i opiniowania umów dotyczących zatrudnienia;
  • Zajmuje się sporządzaniem analiz i opinii prawnych;
  • Reprezentuje klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi;
  • Posiada doświadczenie w negocjacjach prawno – biznesowych;
  • Doradza w zakresie ochrony danych osobowych (w tym we wdrażaniu RODO, sporządza i weryfikuje umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, klauzul i zgód);
  • Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji , a także Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Université Nancy 2 w Nancy (Francja);

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: Angielski, Francuski

E-mail: anna.przygocka@ziemski.com.pl

Telefon: 618662628