Anna Kudra-Ostrowska

Anna Kudra-Ostrowska

Doświadczenie zawodowe

W codziennej praktyce doradza m.in.:
 
  • w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi,
  • przy określaniu zasad zaangażowania podmiotów publicznych i prywatnych we wspólnych projektach,
  • przy tworzeniu projektów aktów prawnych prawa miejscowego.

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: prawnik

Języki: Angielski

E-mail: anna.kudra@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Profil na LinkedIn: