Anna Kucal

Anna Kucal

Doświadczenie zawodowe

Wspiera klientów w zakresie prawa cywilnego, przygotowując umowy i opinie prawne.

Doradza pracodawcom w ich codziennej działalności w obszarze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Zajmuje się kwestiami związanymi z wdrażaniem przepisów wewnątrzzakładowych: regulaminów pracy, wynagradzania.

Posiada bogate doświadczenie procesowe w szczególności w sprawach pracowniczych – reprezentowała pracodawców przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z mobbingiem, naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu, naruszaniem umów o zakazie konkurencji oraz w sporach z  Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczących wydatkowania środków z ZFŚS.

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: Angielski

E-mail: anna.kucal@ziemski.com.pl

Telefon: 618662628