Anna Gad

Anna Gad

Doświadczenie zawodowe

  • Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi  prawnej przedsiębiorców;
  • Doradza w zakresie projektowania i opiniowania umów;
  • Zajmuje się sporządzaniem analiz i opinii prawnych;
  • Reprezentuje klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi;
  • Posiada doświadczenie w negocjacjach prawno – biznesowych;
  • Absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu  Lubelskiego w Lublinie;
  • Ukończyła  Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: Angielski, Rosyjski

E-mail: anna.gad@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28

Profil na LinkedIn: