Agata Legat

Agata Legat

Doświadczenie zawodowe

  • Doradca w prowadzeniu budowlanych procesów inwestycyjnych o charakterze mieszkaniowym, usługowym i produkcyjnym;
  • Doradca z zakresu stosowania  norm prawa ochrony środowiska przez podmioty gospodarcze, w tym podmioty z sektorów objętych stosowaniem regulacji o ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych;
  • Doradca w sporach przed organami administracji i sądami administracyjnymi;
  • Doradca spółek w zakresie przenoszenia na inne podmioty praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych, w szczególności w związku z przekształceniami spółek;
  • Absolwentka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: Angielski

E-mail: agata.legat@ziemski.com.pl

Telefon: 601 837 044

Profil na LinkedIn: