Adrianna Adamczyk

Doświadczenie zawodowe

  • Uczestniczy w bieżącej obsłudze prawnej Klientów w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, z uwzględnieniem spółek prawa handlowego w zakresie doradztwa korporacyjnego
  • Zajmuje się bieżącą obsługą prawną Klientów m.in. w zakresie sporów z umów o roboty budowlane
  • Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo oraz Prawo europejskie
  • Interesuje się prawem cywilnym oraz handlowym

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: aplikant radcowski

Języki: Angielski

E-mail: adrianna.adamczyk@ziemski.com.pl

Telefon: 618662628

Specjalizacje: Adrianna Piątkowska