Dr Adrian Misiejko

Dr Adrian Misiejko

Doświadczenie zawodowe

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie samorządu terytorialnego, szczególnie w kwestiach ustroju i gospodarki komunalnej (w tym prawnych aspektach organizowania publicznego transportu zbiorowego). Autor publikacji eksperckich i naukowych, a także wykładowca i szkoleniowiec.

W codziennej praktyce m.in.:
- doradza w zakresie prawa administracyjnego;
- przygotowuje projekty aktów normatywnych.

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: prawnik

Języki: Angielski

E-mail: adrian.misiejko@ziemski.com.pl

Telefon: 618 66 26 28