Publikacja

Powrót


WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 13 czerwca 2022 r.

23.06.2022

   |   Samorząd

Do postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w przepisach rozdziału 4d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stosuje się art. 189f kodeksu postępowania administracyjnego, mówiący o możliwości odstąpienia od wymierzenia kary – wskazał zgodnie w uchwale skład siedmiu sędziów NSA.

Wypowiedź Pana Macieja Kiełbusa dostępna jest tutaj.

Zachęcamy do lektury!

Pozostałe publikacje

09.03.2022

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 9 marca 2022 r.

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 9 marca 2022 r.

20.10.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: mec. Joanna Kostrzewska w Dzienniku Gazeta Prawna z dn. 20 października 2021 r.

WYPOWIEDŹ: mec. Joanna Kostrzewska w Dzienniku Gazeta Prawna z dn. 20 października 2021 r.

07.04.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule w Dzienniku Gazeta Prawna

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule w Dzienniku Gazeta Prawna

07.04.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na Portalu Samorządowym

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na Portalu Samorządowym