Publikacja

Powrót


PUBLIKACJA: Artykuł mec. Grzegorza Józefiaka w Monitorze Zamówień Publicznych nr 204/2022

21.07.2022

   |   Biznes

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 ze zm.) zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Artykuł Pana mec. Grzegorza Józefiaka dostępny jest w najnowszym numerze Monitora Zamówień Publicznych nr 204/2022.

Zachęcamy do lektury!

 

Pozostałe publikacje

09.03.2022

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 9 marca 2022 r.

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 9 marca 2022 r.

20.10.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: mec. Joanna Kostrzewska w Dzienniku Gazeta Prawna z dn. 20 października 2021 r.

WYPOWIEDŹ: mec. Joanna Kostrzewska w Dzienniku Gazeta Prawna z dn. 20 października 2021 r.

07.04.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule w Dzienniku Gazeta Prawna

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule w Dzienniku Gazeta Prawna

07.04.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na Portalu Samorządowym

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na Portalu Samorządowym