Publikacja

Powrót


PUBLIKACJA: Artykuł mec. Agaty Legat na portalu Sozosfera z dnia 7 czerwca 2022 r.

08.06.2022

   |   Biznes

Z punktu widzenia możliwości uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kluczowa jest zgodność przedsięwzięcia z planem miejscowym, a dokładniej mówiąc zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z przepisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stwierdzenie bowiem sprzeczności z tym planem zwalnia organ z konieczności dalszego prowadzenia postępowania. Wydaje on decyzję odmowną, bez przeprowadzania uzgodnień czy analizy raportu.

Artykuł Pani mec. Agaty Legat dostępny jest tutaj.

Zachęcamy do lektury!

Pozostałe publikacje

09.03.2022

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 9 marca 2022 r.

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 9 marca 2022 r.

20.10.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: mec. Joanna Kostrzewska w Dzienniku Gazeta Prawna z dn. 20 października 2021 r.

WYPOWIEDŹ: mec. Joanna Kostrzewska w Dzienniku Gazeta Prawna z dn. 20 października 2021 r.

07.04.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule w Dzienniku Gazeta Prawna

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule w Dzienniku Gazeta Prawna

07.04.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na Portalu Samorządowym

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na Portalu Samorządowym