Publikacja

Powrót


PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza w Nowej Energii nr 3/2022

20.06.2022

   |   Samorząd

Gminy i związki międzygminne zobowiązane są m.in. do zapewnienia odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz umożliwienia deponowania odpadów w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Z założenia poza zadaniami gminy pozostaje odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. Stan odmienny występuje w przypadku przyjęcia uchwały, o której mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

Artykuł Pana Konrada Różowicza dostępny jest w najnowszym numerze Nowej Energii nr 3/2022.

Link do całego numeru dostępny jest tutaj.

Zachęcamy do lektury!

Pozostałe publikacje

09.03.2022

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 9 marca 2022 r.

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 9 marca 2022 r.

20.10.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: mec. Joanna Kostrzewska w Dzienniku Gazeta Prawna z dn. 20 października 2021 r.

WYPOWIEDŹ: mec. Joanna Kostrzewska w Dzienniku Gazeta Prawna z dn. 20 października 2021 r.

07.04.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule w Dzienniku Gazeta Prawna

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule w Dzienniku Gazeta Prawna

07.04.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na Portalu Samorządowym

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na Portalu Samorządowym