Publikacja

Powrót


PUBLIKACJA: Artykuł dr Anny Kudry-Ostrowskiej w czasopiśmie Wspólnota nr 10/2022

30.05.2022

   |   Samorząd

Ponad 6 lat temu gminy zostały wyposażone w kompetencje do podejmowania tzw. uchwał krajobrazowych, określających zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe i rodzaje materiałów budowlanych. Z danych mninisterialnych z ubiegłego roku wynika, że w tym czasie zaledwie 44 gminy, tj. 1,8 proc., skorzystało z takiej możliwości.

Więcej na ten temat w artykule Pani dr Anny Kudry-Ostrowskiej w najnowszym numerze czasopisma Wspólnota nr 10/2022!

Zachęcamy do lektury!

Pozostałe publikacje

09.03.2022

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 9 marca 2022 r.

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 9 marca 2022 r.

20.10.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: mec. Joanna Kostrzewska w Dzienniku Gazeta Prawna z dn. 20 października 2021 r.

WYPOWIEDŹ: mec. Joanna Kostrzewska w Dzienniku Gazeta Prawna z dn. 20 października 2021 r.

07.04.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule w Dzienniku Gazeta Prawna

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule w Dzienniku Gazeta Prawna

07.04.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na Portalu Samorządowym

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na Portalu Samorządowym