Publikacja

Powrót


PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza w Przeglądzie Komunalnym

21.04.2021

   |   Samorząd

Każda zawierana w reżimie nowego P.z.p. umowa musi określać maksymalną wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony kontraktu. Ze względu na specyfikę umów w sprawie zamówień publicznych wskazana kategoria postanowień limituje w szczególności naliczanie kar przez podmioty publiczne.

Artykuł Pana Konrada Różowicza dostępny jest w najnowszym wydaniu Przeglądu Komunalnego nr 4/2021.

Zachęcamy Państwa do lektury!

Pozostałe publikacje

07.04.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule w Dzienniku Gazeta Prawna

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule w Dzienniku Gazeta Prawna

07.04.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na Portalu Samorządowym

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na Portalu Samorządowym