Publikacja

Powrót


PUBLIKACJA: Artykuł mec. Joanny Kostrzewskiej na Portalu Sozosfera

13.05.2021

   |   Samorząd

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-i), prowadzone przez gminę samodzielnie lub wspólnie z innymi samorządami, są, z mocy prawa, zwolnione z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na zbieranie odpadów, definiowanego jako gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany ich klasyfikacji. Jednym z elementów takiego zezwolenia jest określenie warunków magazynowania odpadów.

Artykuł Pani mec. Joanny Kostrzewskiej dostępny jest na portalu Sozosfera.

Zachęcamy do lektury!

Pozostałe publikacje

07.04.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule w Dzienniku Gazeta Prawna

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule w Dzienniku Gazeta Prawna

07.04.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na Portalu Samorządowym

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na Portalu Samorządowym