Publikacja

Powrót


PUBLIKACJA: Artykuł mec. Joanny Kostrzewskiej na Portalu Sozosfera z dnia 26 sierpnia 2021 r.

26.08.2021

   |   Samorząd

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. DzU z 2021 r., poz. 162,  P.p.), nazywana także „Konstytucją dla biznesu”, to regulacja mająca z założenia gwarantować prawa przedsiębiorców, w tym realizować podstawowe zasady konstytucyjne, ważne przy wykonywaniu działalności gospodarczej, w tym zasadę praworządności, pewności prawa, niedyskryminacji i zrównoważonego rozwoju. Warto zatem przyjrzeć się kwestii, jaką są kontrole w gospodarce odpadami w obliczu przepisów wspomnianej „Konstytucji dla biznesu”.

Artykuł Pani mec. Joanny Kostrzewskiej dostępny jest na Portalu Sozosfera.

Zachęcamy do lektury!

 

Pozostałe publikacje

07.04.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule w Dzienniku Gazeta Prawna

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule w Dzienniku Gazeta Prawna

07.04.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na Portalu Samorządowym

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na Portalu Samorządowym