Publikacja

Powrót


PUBLIKACJA: Artykuł Macieja Kiełbusa oraz Magdaleny Kurnatowskiej w Gazecie Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" nr 5/2021

30.03.2021

   |   Samorząd

Instytucja raportu o stanie gminy oraz związana z nim procedura udzielania wotum zaufania organowi wykonawczemu pozostaje na wielu płaszczyznach kontrowersyjna. Wątpliwości zostały przez sądy administracyjne jedynie zasygnalizowane. W zaledwie kilku wydanych orzeczeniach nie udało się jeszcze wypracować jednolitego stanowiska w spornych kwestiach.

Artykuł Pana Maciej Kiełbusa oraz Pani Magdaleny Kurnatowskiej można znaleźć w czasopiśmie Wspólnota nr 5/2021.


#raport #jst #stangminy #gmina #sądy #sądadministracyjny

Pozostałe publikacje

07.04.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule w Dzienniku Gazeta Prawna

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule w Dzienniku Gazeta Prawna

07.04.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na Portalu Samorządowym

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na Portalu Samorządowym