Publikacja

Powrót


WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus na Portalu Prawo.pl

21.12.2020

   |   

Ogłoszenie o wstrzymaniu wszystkich spraw przez organ – to nowe rozwiązanie wprowadzone tzw. tarczą 6.0. Co więcej – organ nie musi podawać powodów zawieszenia biegu terminów, ani doręczać stronom informacji – muszą sobie poszukać zawiadomienia na stronie internetowej lub w BIP. Ustawa przewiduje też ponowne wstrzymanie biegu terminów za zgodą organu wyższego stopnia. Z tym, że niektóre organy takich nie mają.
 

Pozostałe publikacje