Publikacja

Powrót


PUBLIKACJA: Artykuły Pana Konrada Różowicza w czasopiśmie Monitor Zamówień Publicznych

09.11.2020

   |   

"Skorzystanie w toku udzielania zamówienia z niektórych uprawnień warunkowane jest uprzednio zaistniałymi stanami, w tym wynikającymi z podjętych przez instytucję zamawiającą działań."

W czasopiśmie Monitor Zamówień Publicznych ukazały się artykuły naszego specjalisty z zakresu prawa zamówień publicznych - Pana Konrad Różowicz.

Artykuły dostępne są tutaj:

1. Uprawnienia limitowane zdarzeniami uprzednimi

2. Modyfikacja umowy w trybie z wolnej ręki

 

Pozostałe publikacje

07.04.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule w Dzienniku Gazeta Prawna

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule w Dzienniku Gazeta Prawna

07.04.2021

Samorząd

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na Portalu Samorządowym

WYPOWIEDŹ: Maciej Kiełbus w artykule na Portalu Samorządowym