Publikacja

Powrót


PUBLIKACJA: Artykuł mec. Joanny Kostrzewskiej na Portalu Sozosfera - grudzień 2020

11.12.2020

   |   

5 września 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 1592). Począwszy od tej daty, obowiązek przedłożenia zaświadczeń o niekaralności stanowi jeden z wymogów formalnych każdego wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów – w myśl art. 42 ust. 3a pkt 1b znowelizowanej ustawy o odpadach.

Artykuł Pani mec. Joanny Kostrzewskiej dostępny jest na Portalu Sozosfera.

Pozostałe publikacje