Publikacja

Powrót


PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza w Przeglądzie Komunalnym nr 7/2020

29.07.2020

   |   Samorząd

"Przepisy prawa zamówień publicznych nie tylko regulują proces udzielania i realizacji zamówień publicznych, ale również kształtują materię rozpatrywania sporów przedkontraktowych. Wskazany obszar, w wyniku wejścia w życie nowego P.z.p. dozna zmian, m.in. w związku z rozszerzaniem zakresu spraw poddanych ocenie Krajowej Izby Odwoławczej."
 
Więcej w najnowszym artykule Pana Konrada Różowicza w Przeglądzie Komunalnym nr 7/2020.

Pozostałe publikacje