Publikacja

Powrót


PUBLIKACJA: Artykuł Konrada Różowicza w Przeglądzie Komunalnym nr 11/2020

22.12.2020

   |   

"W rzeczywistości współkształtowanej regulacjami nowego Prawa zamówień publicznych wykonawcy będą uprawnieni do ubiegania się o udzielenie zamówienia. Potwierdza to art. 58 ust.1 nowego P.z.p., którego treść jest tożsama z brzmieniem przepisu art. 23 ust.1 P.z.p."

Artykuł Pana Konrada Różowicza dostępny jest w ostatnim wydaniu Przeglądu Komunalnego.

Zachęcamy Państwa do lektury!

Pozostałe publikacje