Publikacja

Powrót


PUBLIKACJA: Artykuł Adriana Misiejko w Piśmie Wspólnota nr 21/2020

26.10.2020

   |   

"Problematyka weryfikacji oraz ponownego rozstrzygania projektu uchwały nie została wprost uregulowana na poziomie ustawowym. Z pomocą może przyjść doprecyzowanie - w statucie gminy - kwestii związanych z możliwością usunięcia wątpliwości co do formalnej prawidłowości przeprowadzonego postępowania. Inaczej wygląda sprawa z próbami ponawiania głosowań w celu uzyskania pozytywnego rezultatu w przypadku projektów prawidłowo odrzuconych. Tutaj należy przyjąć, że co do zasady taki projekt może być znów wniesiony na sesję, ale wyłącznie po ponownym przeprowadzeniu procedury wymaganej statutem."

Artykuł Pana Adriana Misiejko dostępny jest w najnowszym wydaniu czasopisma Wspólnota nr 21/2020.

#AdrianMisiejko
#wspólnota

Pozostałe publikacje

22.05.2019

Samorząd

WYWIAD: Maciej Kiełbus w Gazecie Samorządu i Administracji (nr 5/2019)

WYWIAD: Maciej Kiełbus w Gazecie Samorządu i Administracji (nr 5/2019)

13.05.2019

Samorząd

PUBLIKACJA: Artykuł Wojciecha Gwoździa "Nowelizacja jeszcze przed wakacjami" w Dzienniku Gazeta Prawna

PUBLIKACJA: Artykuł Wojciecha Gwoździa "Nowelizacja jeszcze przed wakacjami" w Dzienniku Gazeta Prawna