Media i Publikacje

15.02.2021

PUBLIKACJA: Konrad Różowicz autorem książki na temat specyfikacji warunków zamówienia

PUBLIKACJA: Konrad Różowicz autorem książki na temat specyfikacji warunków zamówienia

02.09.2020

PUBLIKACJA: Książki Konrada Różowicza nt. zamówień publicznych

PUBLIKACJA: Książki Konrada Różowicza nt. zamówień publicznych

20.08.2020

PUBLIKACJA: Dr Paweł Grzybowski autorem monografii "Dobra wiara w podatku od wartości dodanej"

PUBLIKACJA: Dr Paweł Grzybowski autorem monografii "Dobra wiara w podatku od wartości dodanej"

10.06.2020

PUBLIKACJA: Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski współredaktorem i współautorem monografii "Akty prawa miejscowego w procesie organizowania publicznego transportu zbiorowego"

PUBLIKACJA: Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski współredaktorem i współautorem monografii "Akty prawa miejscowego w procesie organizowania publicznego transportu zbiorowego"

15.07.2019

PUBLIKACJA: Monografia pt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym. Studia przypadków”

PUBLIKACJA: Monografia pt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym. Studia przypadków”

07.07.2019

PUBLIKACJA: Artykuł Prof. K. Ziemskim w monografii pt. ”Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce”

PUBLIKACJA: Artykuł Prof. K. Ziemskim w monografii pt. ”Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce”

29.11.2018

PUBLIKACJA: Prof. K. Ziemski współautorem monografii "Prawo administracyjne dziś i jutro"

PUBLIKACJA: Prof. K. Ziemski współautorem monografii "Prawo administracyjne dziś i jutro"

27.11.2018

PUBLIKACJA: „Prawo odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Niemczech” pod redakcją naukową prof. UAM dr hab. Krystiana M. Ziemskiego

PUBLIKACJA: „Prawo odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Niemczech” pod redakcją naukową prof. UAM dr hab. Krystiana M. Ziemskiego

12.07.2018

PUBLIKACJE: Książka "Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania" - K. Grzelak, M. Klimek, A. Legat

PUBLIKACJE: Książka "Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania" - K. Grzelak, M. Klimek, A. Legat