Kariera

Może to właśnie Ty jesteś
brakującym ogniwem naszej kancelarii:

Prawnik w Dziale Prawa Administracyjnego

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe prawnicze – preferowane odbywanie aplikacji radcowskiej / adwokackiej lub posiadanie tytułu radcy prawnego / adwokata,
 • ugruntowana wiedza z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony środowiska – poparta doświadczeniem w prowadzeniu spraw z zakresu prawa ochrony środowiska w charakterze prawnika w dziale prawnym firmy, kancelarii zajmującej się prawem ochrony środowiska lub w organach administracji publicznej,
 • samodzielność, odpowiedzialność i profesjonalizm w podejściu do realizowanych projektów,
 • komunikatywna znajomość języka obcego,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Twój zakres obowiązków

 • bieżąca obsługa prawna Klientów Kancelarii w zakresie spraw z zakresu prawa administracyjnego,

 • sporządzanie pism procesowych, opinii i ekspertyz prawnych oraz innych dokumentów,

 • reprezentowanie klientów Kancelarii przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi,
 • identyfikowanie i rozwiązywanie problemów prawnych w toku prowadzonych projektów,
 • udział w spotkaniach z klientami Kancelarii,
 • inne czynności związane ze świadczoną pomocą prawną.

 

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole prawników zajmujących się prawem administracyjnym Kancelarii z blisko 30-letnią historią,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego, w tym udział w szkoleniach i konferencjach oraz możliwość publikacji w prasie branżowej i codziennej,
 • możliwość równoległego rozwoju zawodowego i naukowego,
 • codzienną współpracę z doświadczonymi prawnikami,
 • szansę na dalszą specjalizację w określonych obszarach prawa administracyjnego zgodnych z zainteresowaniami danego prawnika oraz wizją rozwoju Kancelarii,
 • udział w ciekawych projektach,
 • atrakcyjne warunki współpracy,
 • wyjazdy i wyjścia integracyjne.


 

Kandydatów prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k. w Poznaniu w celu rekrutacji, ze wskazaniem numeru referencyjnego bezpośrednio na adres e-mail: ziemski@ziemski.com.pl.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu, ul. Strusia 10, 60-711 Poznań, e-mail: ziemski@ziemski.com.pl (dalej: Spółka). Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów powiązanych ze Spółką. Dane osobowe będą przechowywane w czasie od chwili udzielenia zgody do momentu jej wycofania albo usunięcia danych przez Spółkę po upływie 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Wybór kandydatów odbędzie się na podstawie wstępnej selekcji podań oraz rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zostaną zaproszone wybrane osoby.

Dodatkowe informacje

Dział: Dział Prawa Administracyjnego  

Języki: Angielski

Numer referencyjny: PA/22/1

Termin składania aplikacji: 08-03-2022