Kariera

Może to właśnie Ty jesteś
brakującym ogniwem naszej kancelarii:

Prawnik w Dziale Prawa Podatkowego

Od kandydatów oczekujemy:

Poszukujemy Absolwenta Prawa, interesującego się prawem podatkowym i planującego swój dalszy rozwój zawodowy w tej dziedzinie prawa, który charakteryzuje się:

 • znajomością podstaw prawa podatkowego,
 • wykształceniem wyższym prawniczym – preferowane odbywanie aplikacji radcowskiej,
 • doświadczeniem zdobytym w trakcie pracy (lub stażu) w kancelarii prawnej lub organach administracji publicznej,
 • dyspozycyjnością i dobrą organizacją czasu pracy,
 • kreatywnym i skrupulatnym podejściem do powierzanych zadań,
 • chęcią rozwoju w zakresie prawa podatkowego i otwartością na wyzwania

 

Twój zakres obowiązków

 • przeprowadzanie analiz prawnych z zakresu prawa podatkowego,

 • pomoc w bieżącej obsłudze Klientów Kancelarii w zakresie spraw podatkowych,

 • sporządzanie projektów opinii prawnych, wniosków o wydanie interpretacji podatkowych oraz pism w ramach postępowań podatkowych oraz sądowoadministracyjnych,

 • identyfikowanie i rozwiązywanie problemów prawnych w toku prowadzonych projektów,
 • udział w spotkaniach z klientami Kancelarii,
 • inne czynności związane ze świadczoną pomocą prawną.

 

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole prawników zajmujących się prawem podatkowym Kancelarii z blisko 30-letnią historią,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego, w tym udział w szkoleniach i konferencjach oraz możliwość publikacji w prasie branżowej i codziennej,
 • możliwość równoległego rozwoju zawodowego i naukowego,
 • codzienną współpracę z doświadczonymi prawnikami,
 • szansę na dalszą specjalizację w określonych obszarach prawa administracyjnego zgodnych z zainteresowaniami danego prawnika oraz wizją rozwoju Kancelarii,
 • udział w ciekawych projektach,
 • atrakcyjne warunki współpracy,
 • wyjazdy i wyjścia integracyjne.


 

Kandydatów prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k. w Poznaniu w celu rekrutacji, ze wskazaniem numeru referencyjnego bezpośrednio na adres e-mail: ziemski@ziemski.com.pl.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu, ul. Strusia 10, 60-711 Poznań, e-mail: ziemski@ziemski.com.pl (dalej: Spółka). Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów powiązanych ze Spółką. Dane osobowe będą przechowywane w czasie od chwili udzielenia zgody do momentu jej wycofania albo usunięcia danych przez Spółkę po upływie 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Wybór kandydatów odbędzie się na podstawie wstępnej selekcji podań oraz rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zostaną zaproszone wybrane osoby.

Dodatkowe informacje

Dział: Dział Prawa Podatkowego  

Języki: Angielski

Numer referencyjny: PP/22/2

Termin składania aplikacji: 08-03-2022