Kariera

Może to właśnie Ty jesteś
brakującym ogniwem naszej kancelarii:

Aplikant radcowski (prawo cywilne)

Od kandydatów oczekujemy:

Poszukujemy aplikanta radcowskiego II lub III roku, interesującego się szeroko pojętym prawem cywilnym i planującego swój dalszy rozwój zawodowy w tym obszarze prawa, który charakteryzuje się:

 • przynajmniej 2 letnim doświadczeniem pracy w zawodzie oraz ugruntowaną wiedzą
  z zakresu prawa cywilnego, zamówień publicznych, prawa pracy oraz procedury cywilnej,
 • samodzielnością, odpowiedzialnością, kreatywnością i pracowitością.
 • Mile widziane są także:

 • znajomość języka obcego - w tym terminologii prawniczej,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się Kancelarii z blisko 30 letnią historią,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego, w tym udział w licznych konferencjach oraz możliwość publikacji w prasie branżowej i codziennej,
 • możliwość równoległego rozwoju zawodowego i naukowego,
 • codzienną współpracę z doświadczonymi prawnikami,
 • szansę na dalszą specjalizację w określonych obszarach prawa cywilnego zgodnych
  z zainteresowaniami danego prawnika oraz wizją rozwoju Kancelarii,
 • udział w ciekawych projektach,
 • atrakcyjne warunki współpracy,
 • wyjazdy i wyjścia integracyjne.

 

Kandydatów prosimy o przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  przez Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k. w Poznaniu w celu rekrutacji, ze wskazaniem numeru referencyjnego bezpośrednio na adres
e-mail: ziemski@ziemski.com.pl
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu, ul. Strusia 10, 60-711 Poznań, e-mail: ziemski@ziemski.com.pl (dalej: Spółka). Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów powiązanych ze Spółką. Dane osobowe będą przechowywane w czasie od chwili udzielenia zgody do momentu jej wycofania albo usunięcia danych przez Spółkę po upływie 10 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Wybór kandydatów odbędzie się na podstawie wstępnej selekcji podań oraz rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zostaną zaproszone wybrane osoby.

Dodatkowe informacje

Dział: Dział Prawa Cywilnego

Języki: Angielski

Numer referencyjny: Ap/A/21/1

Termin składania aplikacji: 24-04-2021