Kancelaria

Historia

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k. działa na rynku od roku 1992, stanowiąc jedną z najstarszych i najbardziej doświadczonych kancelarii prawnych w Poznaniu i Wielkopolsce.

Od początku swojego istnienia świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i innych klientów instytucjonalnych.

Pomagamy Klientom w profesjonalnym rozwiązywaniu zagadnień prawnych o wysokim stopniu złożoności, wymagających pracy specjalistów w interdyscyplinarnych zespołach projektowych.

Misja, wizja i wartości

Słuchamy i rozumiemy naszych Klientów po to, by móc uwzględniać ich potrzeby i specyfikę działalności. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczać im jasne rozwiązania mające skutecznie pomagać w osiągnięciu bezpieczeństwa prawnego i realnych oszczędności ekonomicznych.

Nasza wizja

Być dynamiczną, nowoczesną i sprawnie zarządzaną firmą prawniczą, której rozwój wynika z dogłębnego zrozumienia potrzeb Klienta, pozytywnej motywacji oraz rozwoju kompetencji jej pracowników, a także realizacji przyjętych zasad i wartości oraz kształtowaniu opartej na nich kultury organizacyjnej.

Nasze wartości

Profesjonalizm i doskonalenie

Profesjonalizm to prawidłowo wykorzystywana wiedza prawnicza, wiedza o specyfice działalności Klientów i otoczeniu, w którym działają. Profesjonalizm to sprawność, rzetelność, lojalność, odpowiedzialność i doskonała komunikacja zarówno z Klientami, jak i wewnątrz naszej organizacji. Profesjonalizm to także etos pracy, która jest dla nas wartością samą w sobie.

Stajemy się lepszymi profesjonalistami poprzez kształtowanie kultury doskonalenia siebie, doskonalenia naszych współpracowników, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Przeszkody traktujemy jako wyzwania rozwojowe.

Szacunek i zaufanie

Sukces osiąga się budując trwałe relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dlatego wszyscy staramy się zasłużyć na szacunek i zaufanie swoich podwładnych, przełożonych, współpracowników traktując ich w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani. Taka codzienna postawa, przejawiająca się, między innymi w sposobie komunikacji, respektowaniu zasad etyki, chęci pomocy i dotrzymywaniu wzajemnych zobowiązań - buduje pozytywny klimat wewnątrz organizacji, zwiększa naszą sprawność i pozwala na zdobycie szacunku i zaufania naszych Klientów.

Praca zespołowa i zaangażowanie w rozwój firmy

Jesteśmy jedną firmą, w której pracownicy tak łączą swoje specjalizacje i umiejętności, aby tworzyć jak najwyższą wartość dodaną. Praca zespołowa to nasza codzienność.

Kładziemy duży nacisk na doskonalenie komunikacji wewnętrznej, cenimy lojalność, identyfikację z grupą i zaangażowanie w sprawy Kancelarii. Budujemy wizerunek jednej, spójnej firmy i, bez względu na miejsce w organizacji, staramy się tworzyć i realizować pomysły przyczyniające się do jej rozwoju.