Urszula Szefler

Experience

  • Reprezentuje klientów w sporach sądowych i pozasądowych.
  • Posiada duże doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności tworzenia i wykonywania zakładowych układów zbiorowych pracy oraz regulaminów, rozliczania czasu pracy, współpracy ze związkami zawodowymi.
  • Przygotowuje i analizuje projekty umów w obrocie gospodarczym z uwzględnieniem zabezpieczenia wykonania umów.
  • Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Additional information

Vocational title: legal counsel

Languages: English

E-mail: urszula.szefler@ziemski.com.pl

Phone: 61 866 26 28

Linkedin Profile: