Marta Lorych

Marta Lorych

Experience

W codziennej praktyce uczestniczy m.in. w:

  • bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców,
  • doradztwie z zakresu realizacji procesu inwestycyjnego,
  • świadczeniu pomocy prawnej w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym przeprowadzania procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Additional information

Vocational title: legal counsel

Languages: English

E-mail: marta.lorych@ziemski.com.pl

Phone: 61 866 26 28