Katarzyna Dudziak

Katarzyna Dudziak

Experience

 • Doradca w zakresie prowadzenia bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym cudzoziemców, a także spółek z kapitałem obcym
 • Doradca w licznych projektach finansowanych z udziałem środków unijnych (realizowanych zarówno przez podmioty sektora prywatnego, jak i publicznego), zajmujący się problematyką dotacji UE od 2001 r., w szczególności w zakresie określania formalnoprawnych warunków realizacji przedsięwzięć oraz zagadnień dotyczących kontroli projektów i konsekwencji występowania nieprawidłowości w projektach (zasadność korekt finansowych i zwrotów otrzymanego dofinansowania)
 • Doradca w zakresie problematyki pomocy publicznej, w tym w zakresie ryzyka wystąpienia kumulacji pomocy w przypadku korzystania z różnych form i źródeł wsparcia finansowego
 • Doradca przedsiębiorstw w zakresie realizacji procesów inwestycyjnych na wszystkich etapach ich realizacji, także w zakresie obsługi prawnej podmiotów biorących udział
  w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych
 • Były główny specjalista Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, zajmujący się konkursami i projektami w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Prawa Bankowego Wydziału Prawa
  i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie gospodarki nieruchomościami (specjalność: wycena nieruchomości) Wydziału Zarządzenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie szkoleń dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego (pomoc publiczna, dotacje UE, partnerstwo publiczno-prywatne, procesy inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z prawem wspólnotowym), w tym współpraca z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Additional information

Vocational title: legal counsel

Languages: English

E-mail: katarzyna.dudziak@ziemski.com.pl

Phone: 601 882 113