Aleksandra Misiun

Aleksandra Misiun

Experience

  • Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi spółek prawa handlowego (w tym również spółek będących własnością jednostek samorządu terytorialnego).
  • Doradza podmiotom prawa prywatnego i publicznego w toku procesów inwestycyjnych, w tym w zakresie realizacji inwestycji publicznych.
  • Specjalistka z zakresu  gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności zagadnień związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.
  • Reprezentuje przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego w sporach sądowych i pozasądowych.
  • Doradza w zakresie konstruowania umów.
  • Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Additional information

Vocational title: legal counsel

Languages: English, German

E-mail: aleksandra.misiun@ziemski.com.pl

Phone: 61 866 26 28