Aktualności

11.06.2021

Z życia Kancelarii: integracja w Republice Słonecznej

Z życia Kancelarii: integracja w Republice Słonecznej

11.06.2021

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa w debacie organizowanej przez Portal Komunalny

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa w debacie organizowanej przez Portal Komunalny

11.06.2021

SUKCES: 2:0 Wygrana sprawa dot. udzielenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu zamówienia in-house na odbiór odpadów komunalnych

SUKCES: 2:0 Wygrana sprawa dot. udzielenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu zamówienia in-house na odbiór odpadów komunalnych

10.06.2021

WYDARZENIA: Współpracujemy ze wszystkimi ogólnopolskimi organizacjami wchodzącymi w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

WYDARZENIA: Współpracujemy ze wszystkimi ogólnopolskimi organizacjami wchodzącymi w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

09.06.2021

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa oraz Joanny Kostrzewskiej w szkoleniu EKORUM - Systemy gospodarki odpadami – optymalizacja i podniesienie efektywności

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa oraz Joanny Kostrzewskiej w szkoleniu EKORUM - Systemy gospodarki odpadami – optymalizacja i podniesienie efektywności

08.06.2021

WYDARZENIA: Udział Michała Kostrzewy oraz Pawła Grzybowskiego w seminariach Związku Gmin Wiejskich RP

WYDARZENIA: Udział Michała Kostrzewy oraz Pawła Grzybowskiego w seminariach Związku Gmin Wiejskich RP

07.06.2021

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa w Kongresie Polityki Miejskiej w Katowicach

WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa w Kongresie Polityki Miejskiej w Katowicach

31.05.2021

WYDARZENIA: Udział Pana Konrada Różowicza oraz Pana Macieja Kiełbusa w webinarium Optymalizacja systemów gospodarki odpadami – opłata śmieciowa, in-house

WYDARZENIA: Udział Pana Konrada Różowicza oraz Pana Macieja Kiełbusa w webinarium Optymalizacja systemów gospodarki odpadami – opłata śmieciowa, in-house

28.05.2021

SUKCES: Wygrana Edyty Wielańczyk przed NSA

SUKCES: Wygrana Edyty Wielańczyk przed NSA