Aktualność

Powrót


WYDARZENIA: Udział Macieja Kiełbusa w 12. Konferencji ABRYS: Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów #

18.02.2021

   |   

"Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów"

Zmiany w polskim prawie (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) dotyczące m.in. obniżenia wymaganych poziomów recyklingów do 2025 r. skłaniają do dyskusji i analizy obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Świetną okazją ku temu była Konferencja „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, która odbyła się 16 lutego 2021 r. i otworzyła sezon konferencyjny w branży odpadowej.

Pan Maciej Kiełbus omówił ostatnie zmiany w UCPG – zmiana sposobu rozliczania poziomów odzysku przez gminy za 2020 – wymiar praktyczny dla samorządów.

Pozostałe aktualności

12.04.2021

SUKCES: Pani Aleksandra Hemmerling w półfinale Konkursu mediacyjnego International Academy of Dispute Resolution

SUKCES: Pani Aleksandra Hemmerling w półfinale Konkursu mediacyjnego International Academy of Dispute Resolution

07.04.2021

Adwokat Dr Lucyna Staniszewska dołączyła do zespołu Kancelarii

Adwokat Dr Lucyna Staniszewska dołączyła do zespołu Kancelarii

06.04.2021

Zmiany w funkcjonowaniu Kancelarii

Zmiany w funkcjonowaniu Kancelarii

31.03.2021

Najlepsze Życzenia Wielkanocne!

Najlepsze Życzenia Wielkanocne!

31.03.2021

WYDARZENIA: Działowe Śniadania Wielkanocne

WYDARZENIA: Działowe Śniadania Wielkanocne

24.03.2021

WYDARZENIA: Udział Pana Konrada Różowicza oraz Pana Macieja Kiełbusa w webinarium EKORUM - Optymalizacja systemów gospodarki odpadami – opłata śmieciowa, in-house

WYDARZENIA: Udział Pana Konrada Różowicza oraz Pana Macieja Kiełbusa w webinarium EKORUM - Optymalizacja systemów gospodarki odpadami – opłata śmieciowa, in-house