Wojciech Gwóźdź

Wojciech Gwóźdź

Doświadczenie zawodowe

W codziennej praktyce zajmuje się m.in.:

  • administracyjnoprawnymi aspektami inwestycji budowlanych oraz czynnościami w toku procedur związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym;
  • zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym (decyzje środowiskowe, pozwolenia emisyjne, ochrona krajobrazu na podstawie „ustawy krajobrazowej”);
  • reprywatyzacją wywłaszczonego oraz znacjonalizowanego mienia (sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji nacjonalizacyjnych, komunalizacyjnych, uwłaszczeniowych, o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, o stwierdzenie niepodlegania nieruchomości pod działanie przepisów dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej, dotyczące „zwrotu nieruchomości warszawskich” oraz związane z ww. sprawami roszczenia).

Dodatkowe informacje

Tytuł zawodowy: radca prawny

Języki: Angielski

E-mail: wojciech.gwozdz@ziemski.com.pl

Telefon: 61 866 26 28